Kilka słów o mnie

Bożena Żelazowska jest zastępcą dyrektora w Departamentu Kultury. Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Jest organizatorką i pomysłodawczynią wielu imprez i wydarzeń kulturalnych na Mazowszu takich jak „Stolica Kulturalna Mazowsza” projekt ma już swoją historię i wieloletnią tradycję. Z powodzeniem realizowany jest na terenie Mazowsza. „Nagroda Marszałka Województwa” to również pomysł Bożeny Żelazowskiej.
W roku bieżącym pracuje nad wielkimi wydarzeniami związanymi z 600-leciem „Bitwy pod Grunwaldem” Organizuje koncerty, festiwale, dożynki i zabawy plenerowe w powiatach wokół Warszawy.
Wskazuje stowarzyszeniom, samorządowcom i organizatorom inicjatyw kulturalnych jak pozyskiwać dotacje europejskie.
Druhna OSP. Matka Krzysia i Kasi.

Przeczytaj więcej

Program

1.Przyciąganie turystów z UE w rejon podwarszawski

2. Wzbogacanie Europy exportem naszych talentów

3. Budowanie szacunku dla Polaka w UE poprzez kulturę, nawet gdy pracuje na zmywaku

Przeczytaj więcej